Конгреси и общи събрания

Конгреси и Общи събрания с по-важни решения на БСА

ПЪРВИЯТ УЧРЕДИТЕЛЕН КОНГРЕС на БСА е проведен на 17-19 ноември 1969 г. в Големия салон на Българска академия на науките, София. Приет е устав на Асоциацията. Съпътстван е от научна сесия. За председател е избран проф. Живко Ошавков.

ВТОРИЯТ КОНГРЕС е проведен на 16-18 април 1974 г. отново в Големия салон на БАН, София. Тема на конгреса: “Социологическата структура на съвременното българско общество”. За председател е преизбран проф. Живко Ошавков.

ТРЕТИЯТ КОНГРЕС е проведен на 25-26 май 1978 г. в София. Тема на конгреса: “Социологическо познание и социалистическа практика”. За председател отново e преизбран проф. Живко Ошавков.

На 8 декември 1982 г. е проведено разширено заседание на Изпълнителния комитет на БСА за избор на нов председател на мястото на починалия на 18 февруари 1982 г. проф. Живко Ошавков. За председател е избран проф. Нико Яхиел.

ЧЕТВЪРТИЯТ КОНГРЕС е проведен на 11-13 май 1983 г. в Зала 3 на НДК. Тема на конгреса: “Трудовият колектив и задачите на социологията”. За председател е преизбран проф. Нико Яхиел.

На 28 декември 1988 г. на заседание на УС на БСА е приета оставката на проф. Нико Яхиел като председател и на негово място е избран Янчо Георгиев.

ПЕТИЯТ КОНГРЕС е проведен на 15-16 март 1990 г. в София. За председател е избран Живко Георгиев.

ШЕСТИ ИЗВЪНРЕДЕН КОНГРЕС е проведен на 21-22 юни 1991 г. в София. Посветен е на анализ на състоянието и проблемите на БСА в условията на обществена криза. За председател е избран проф. Петър-Емил Митев.

СЕДМИЯТ КОНГРЕС е проведен на 1-2 юли 1995 г. в Голямата зала на читалище “Славянска беседа”, София. Темата е “Човекът в социална трансформация”. За председател е избран проф. Иван Стефанов.

ОСМИЯТ КОНГРЕС е проведен на 5-6 юни 1997 г. в Зала 4 на НДК, София. Съпътстван е от симпозиум “Социология и електорални проучвания след изборите ’97”. За председател за втори път е избран проф. Петър-Емил Митев.

ДЕВЕТИЯТ КОНГРЕС е проведен на 19-20 ноември 1999 г. в Централен военен клуб, София. Съпътстван е от международна научна конференция “Гражданското общество: социална критика и позитивно мислене”. За председател на асоциацията е избран доц. Иван Чалъков.

На 6 юли 2001 г. в Заседателната зала на Икономическия институт към БАН, София, е проведено Общо събрание за приемане на нов Устав на БСА.

ДЕСЕТИЯТ КОНГРЕС е проведен на 19 април 2003 г. в аудитория № 65 на СУ “Св. Климент Охридски”, София. Съпътстван е от академична сесия “Българското общество – в края на прехода”. За председател на асоциацията е избрана проф. Пепка Бояджиева.

На 11 май 2004 г. в Зала 2 на СУ “Св. Климент Охридски” е проведено Общо събрание за приемане на “Етичен кодекс на БСА”. Същата вечер се провежда първият Бал на социолога.

Отчетен доклад на Управителния съвет на БСА за периода април 2003 – април 2006 г., изнесен от проф. Пепка Бояджиева може да видите тук.

ЕДИНАДЕСЕТИЯТ КОНГРЕС е проведен на 13 май 2006 г. в 65 аудитория на СУ „Св. Климент Охридски“, София. Съпътстван е от научна сесия „Професия СОЦИОЛОГ“ и кръгла маса „Образованието по социология“.  За председател на асоциацията е избран проф. Георги Фотев. Същата вечер се провежда вторият Бал на социолога. На ХII Конгрес е приета резолюция, която може да видите тук.

Отчетен доклад на Управителния съвет на БСА за периода 2006 – 2009 г., изнесен от проф. Георги Фотев може да видите тук.

ДВАНАДЕСЕТИЯТ КОНГРЕС  е проведен на 14 ноември 2009 г. в Зала 1 на СУ „Св. Климент Охридски“. Конгресът е съпътстван от научна сесия: „Социология и публичност: динамика в структурата на обществото и предизвикателства пред новата социология“. За председател на БСА е избрана доц. Светла Колева. На ХII Конгрес е приета резолюция, която може да видите тук.

Отчетен доклад на Управителния съвет на БСА за периода 2009 – 2012 г., изнесен от доц. Светла Колева може да видите тук.

ТРИНАДЕСЕТИЯТ КОНГРЕС е проведен на 10 ноември 2012 г. в Заседателната зала на Дом на учения – БАН (София, бул. „Шипченски проход“ № 50). В рамките на конгреса е проведена Втората годишна конференция на Балканския социологически форум „Близки и непознати: Балкански социологически перспективи“ (910 ноември 2012 г.). За председател на асоциацията е избран проф. Михаил Мирчев. В края на 2014 г. проф. Михаил Мирчев подава оставка по лични причини. УС на БСА избира за изпълняващ длъжността председател доц. Петя Кабакчиева.

Отчетен доклад на Управителния съвет на БСА за периода 2012 – 2015 г., изнесен от доц. Петя Кабакчиева, може да видите тук.

ЧЕТИРИНАДЕСЕТИЯТ КОНГРЕС е проведен на 11 декември 2015 г. в Зала 2 на СУ „Св. Климент Охридски“, София. За председател на асоциацията е избрана доц. Петя Кабакчиева. През лятото на 2017 г. доц. Петя Кабакчиева подава оставка, поради избирането й за Председател на НАОА. УС на асоциацията избира за изпълняващ длъжността председател доц. Георги Петрунов, дотогава зам. председател на БСА.

На 21 ноември 2017 г. в „Голяма конферентна зала“ на УНСС, София е проведено Общо събрание на БСА. За председател е избран доц. Георги Петрунов. Събранието е съпътствано от двудневна научна конференция: „Съвременните обществени предизвикателства и образованието по социология“ и кръгла маса: „Образованието по социология в България“. Същата вечер се провежда коктейл в зала „Вечерна“ на УНСС.

Отчетен доклад на Управителния съвет на БСА за периода 2015 – 2018 г., изнесен от доц. Георги Петрунов може да видите тук.

ПЕТНАДЕСЕТИЯТ КОНГРЕС НА БСА е проведен на 11 декември 2018 г. в „Нова конферентна зала“ на СУ „Св. Климент Охридски“. Конгресът е съпътстван от научна конференция: „Неравенствата в България: причини, проявления, последици“. За председател на асоциацията е избрана проф. Румяна Стоилова. На XV конгрес е приета резолюция, която може да видите тук.

 

XV Конгрес на БСА, декември 2018 г.

Общо събрание, ноември 2017 г.

Общо събрание, ноември 2016 г.

ХIV Конгрес на БСА, декември 2015 г.

Общо събрание, юни 2013 г.

ХIII Конгрес на БСА, ноември 2012 г.

ХII Конгрес на БСА, ноември 2009 г.

Общо събрание, декември 2007 г.

ХI Конгрес на БСА, май 2006 г.