ИК 09. Стратификация, мобилност, неравенства

Ръководител:

 

Секретар:

 

Членове:

Александър Герганов, гл. ас. д-р, ИИОЗ-БАН

Александър Стоянов, доц. д-р, УНСС

Алексей Пампоров, доц. д-р, ИИОЗ-БАН

Елица Димитрова, доц. д-р, ПУ

Жельо Владимиров, проф.д.ик.н., СУ

Лилия Димова, доц. д-р, АСА

Мариана Драганова, доц. д-р, ИИОЗ-БАН

Петя Кабакчиева, проф. д-р, СУ

Румяна Стоилова, проф. д.с.н., ИИОЗ-БАН

Светлозар Кирилов, доц. д-р, СУ

Сийка Ковачева, доц. д-р, ПУ