Проекти на членове на БСА

Александър Герганов, гл. ас. д-р, ИИОЗ-БАН

Александър Стоянов, доц. д-р, УНСС

Андрей Бунджулов, доц. д-р, УНСС

Алексей Пампоров, доц. д-р, ИИОЗ-БАН

Андрей Нончев, доц. д-р, УНСС

Антоанета Гетова, гл. ас. д-р, СУ

Боян Знеполски, проф. д-р, СУ

Валентина Миленкова, проф. д.с.н., ЮЗУ

Венелин Стойчев, д-р

Венета Кръстева, гл. ас. д-р, ИИОЗ-БАН

Вероника Димитрова, гл. ас. д-р, СУ

Вяра Ганчева, гл. ас. д-р, ИИОЗ-БАН

Вяра Стоилова, доц. д-р, УНСС

Габриела Йорданова, гл. ас. д-р, ИИОЗ-БАН

Галина Колева, гл. ас. д-р, ИИОЗ-БАН

Галина Гончарова, д-р, СУ

Геновева Михова, доц. д-р, ИИНЧ-БАН

Георги Найденов, проф. д.с.н., УНСС

Георги Петрунов, доц. д-р, УНСС

Георги Фотев, проф. д.ф.н., НБУ

Гергина Шипочка, докторант, ЮЗУ

Диана Ненкова, ИИОЗ

Дона Пикард, гл. ас. д-р, ИИОЗ-БАН

Екатерина Маркова, гл. ас. д-р, ИИОЗ-БАН

Елена Стойкова, гл. ас. д-р, СУ

Елица Димитрова, доц. д-р, ПУ

Елка Тодорова, проф. д.с.н., УНСС

Златина Димова, докторант, УНСС

Иван Чалъков, проф. д-р, ПУ

Иво Христов, проф. д-р, ПУ

Искра Дандолова, доц. д-р, ИИОЗ-БАН

Калоян Харалампиев, доц. д-р, СУ

Камелия Георгиева

Кольо Коев, проф. д.с.н., НБУ

Кръстинка Петкова, проф. д.с.н., ИИОЗ-БАН

Лилия Димова, доц. д-р, Агенция АСА

Лиляна Деянова, проф. д-р, СУ

Любомир Пожарлиев, докторант, СУ

Майя Грекова, проф. д.с.н., СУ

Мариета Христова, ас. д-р, УНСС

Мария Стоянова, проф. д-р, УНСС

Марияна Драганова, доц. д-р, ИИОЗ-БАН

Мартин Иванов, гл. ас. д-р, ИИОЗ-БАН

Мила Минева, гл. ас. д-р, СУ

Миладина Монова, гл. ас. д-р, ИИОЗ-БАН

Николай Балтов, докторант, УНСС

Николай Янев, д-р, СУ

Пепка Бояджиева, проф. д.с.н., ИИОЗ-БАН

Петрана Стойкова, гл. ас. д-р, ЮЗУ

Петя Илиева, гл. ас. д-р, ИИОЗ-БАН

Петя Кабакчиева, проф. д-р, СУ

Петя Климентова, докторант, ИИОЗ-БАН

Росица Любенова, докторант, ПУ

Румяна Стоилова, проф. д.с.н., ИИОЗ-БАН

Светла Колева, проф. д.с.н., ИИОЗ-БАН

Светлана Събева, доц. д-р, ПУ

Светлана Христова, доц., ЮЗУ

Светлозар Кирилов, доц. д-р, СУ

Светослав Славов, гл. ас. д-р, ПУ

Сийка Ковачева, доц. д-р, ПУ

Снежана Попова, проф. д.с.н., СУ

Соня Илиева, проф. д.с.н., ШУ

Стефан Николов, доц. д-р, ИИОЗ-БАН

Стойка Пенкова, доц. д-р, ПУ

Стоян Михайлов, Джънкшън

Таня Чавдарова, проф. д.с.н., СУ

Теменуга Ракаджийска, проф. д.с.н., УНСС

Тихомир Митев, доц. д-р, ПУ

Тодорка Кинева, гл. ас. д-р, УНСС

Цветина Младенова, докторант, УНСС