ИК 07. Социология на културата и комуникациите

Ръководител:

 

Секретар:

 

Членове:

Мила Минева, гл. ас. д-р, СУ

Николай Балтов, докт., УНСС

Светла Колева, проф. д.с.н., ИИОЗ-БАН

Светлана Христова, доц. д-р ЮЗУ

Светлозар Кирилов, доц. д-р, СУ

Снежана Попова, проф. д.с.н., СУ