Книги

ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ

Автори: Андрей Нончев, Вяра Стоилова, Мария Стоянова, Александър Стоянов, Георги Петрунов, Михаела Мишева

Публикувана: 2017 г., Издателски комплекс – УНСС

Описание: Публикацията е насочена преди всичко към хилядите студенти от различни специалности в УНСС, които ежегодно изучават университетската дисциплина „Икономическа социология“. Разгледани са теми, включени в учебната програма на дисциплината, като: възникване и развитие на икономическата социология; взаимопроникването на икономическия и социологическия анализ; новата икономическа социология; социологическите теории за икономическите и обществени трансформации; икономическите институции, организации и мрежи; социалните неравенства и стратификации; икономическата култура; социалните и икономически конфликти; неформалната икономика; емпиричните социологически изследвания. С представяне на тези важни и актуални теми авторите се опитват да провокират в читателите интерес към социологическите интерпретации на икономическия живот.

Връзка за повече информация тук.

 

СОЦИАЛЕН КАПИТАЛ

Автори: Теменуга Ракаджийска, Мариета Христова, Димитър Сивков

Публикувана: 2017 г., Издателски комплекс – УНСС

Описание: Книгата е предназначена за студентите от бакалавърска и магистърска степен на специалност „Социология” и специалност „Политическа икономия” в УНСС, но доколкото в нея се разискват проблемите на дефиниране и измерване на социалния капитал – изключително актуални през последните десетилетия не само в полето на социологията, но и в полето на институционалната икономика, политологията, социалната антропология, националната сигурност и други научни полета, тя представлява интерес и за студентите от другите специалности, както и за всички специалисти и изследователи, които се занимават с изследване на социалния капитал. Какво е социалният капитал? Как влияе на икономическото действие? Как да го разбираме и познаваме? Това са въпроси, на които авторите от втората половина на ХХ век досега търсят адекватни отговори. В книгата са разкрити различни подходи към социалния капитал на световно признатите автори, търсили отговор на тези въпроси като са представени не само подходите и концепциите на различните автори при обяснението на феномена, но и се представя ново виждане за неговата специфика търсейки отговор на редица допълнителни въпроси.

Връзка за повече информация тук.