ИК 08. Социология на образованието и науката

Ръководител:

 

Секретар:

 

Членове:

Валентина Миленкова, проф. д.с.н., ЮЗУ

Кръстинка Петкова, проф. д.с.н., ИИОЗ-БАН

Мартин Иванов, гл. ас. д-р, ИИОЗ-БАН

Пепка Бояджиева, проф. д.с.н., ИИОЗ-БАН

Петрана Стойкова, гл. ас. д-р, ЮЗУ

Петя Илиева, гл. ас. д-р, ИИОЗ-БАН