За БСА

Българска социологическа асоциация (БСА) е професионална организация с идеална цел, чиито членове осъществяват теоретични и емпирични изследвания, преподавателска и изследователска дейност в областа на социологията в България. Нейните членове са учени, експерти от обществения и частния сектор, докторанти и студенти, които се занимават професионално или имат интереси в областта на социологията и обществените проблеми.

БСА организира конгреси, конференции, семинари, конкурси и други научни прояви в областта на социологията. Съвместно с Института за изследване на обществата и знанието при БАН издава единственото българско академично списание по социологията с 50 годишна история – сп. „Социологически проблеми“.

БСА е член на Международната социологическа асоциация и съдейства на своите членове за развитие на международните връзки със социологическите общности в Европа и света.

В своята дейност БСА се ръководи от Устав и Етически кодекс (налични в електронен вариант в секция “Документи”).

Новини

История

Документи

Управителни органи

Конгреси и Общи събрания