Плащане на членски внос

Уважаеми колеги,
Може да заплатите членския си внос в БСА:

1. По банков път:
Получател: Българска социологическа асоциация
Банка ДСК-ЕАД
BIC: STSABGSF
IBAN: BG76STSA93000024804047
Основание: Заплащане на членски внос от … за … година

2. На член на Управителния съвет на БСА

3. С уговорена среща на имейл: sociology.bsa@gmail.com

Членският внос в БСА е 25 лв. на година за индивидуални членове и 200 лв. на година за колективни членове на асоциацията.