Плащане на членски внос

Уважаеми колеги,
Може да заплатите членския си внос в БСА:

1. По банков път:
Получател: Българска социологическа асоциация
Банка ДСК-ЕАД
BIC: STSABGSF
IBAN: BG76STSA93000024804047
Основание: Заплащане на членски внос от … за … година

2. На член на Управителния съвет на БСА

3. С уговорена среща на имейл: sociology.bsa@gmail.com

Годишният членски внос в БСА за индивидуални членове е 30 лв. Докторанти и пенсионери заплащат 15 лв. на година. Членският внос за колективни членове е 240 лв. на година.