Публикации, свързани с по-важни прояви на БСА

Сп. Социологически проблеми 2017, бр. 3-4. Водещ на броя: Светла Колева. Тематичен брой посветен на конференцията на БСА: Време и знаци: социологията в диалог между поколенията.

Христова, Мариета. 2017. Съвременните обществени предизвикателства и образованието по социология. Конференция на к-ра „Икономическа социология“ и БСА, проведена на 20-21.11.2017г. Социологически проблеми, бр. 3-4.

УС на БСА. 2013. Декларация по повод обявеното закриване на НЦИОМ.

Становище-декларация на УС на БСА. 2013. Основни професионални стандарти за емпирични изследвания. Пресконференция в Национален пресклуб БТА.

Желева, Румяна. 2009. „Професията социолог в Националната класификация на професиите и длъжностите в България“. Презентация на ХI Конгрес на БСА.

Социологически проблеми. 2005. Журналистика и социологическа публичност. Дискусия, проведена на 28 февруари 2005 г. в Червената къща, бр. 1-2, с. 75-104.

Колева, Светла. 2004. Дискусия “Гражданска ангажираност и академични ценности на социологията в глобализиращия се свят” (1 декември 2004 г., София). Социологически проблеми, бр. 3-4, с. 397-400.

Буджева, Румяна. 1999. Девети конгрес на БСА (19-20 ноември 1999 г., София). Социологически проблеми, бр. 3-4, с. 264-270.

Серафимова, Мария. 1997. Има ли социологическа общност? (Осми конгрес на БСА, 5-6 юни 1997 г., София). Социологически проблеми, бр. 2, с. 111-112.

Митев, Петър-Емил. 1995. Българското общество, българската социология, Българската социологическа асоциация, доклад изнесен от председателя на БСА пред Седмия конгрес на Асоциацията. Бюлетин на БСА, бр. 1, с. 7-17; Социологически проблеми, бр. 4, с. 120-132.

Драганов, Минчо и Иван Велев. 1995. Седми конгрес на БСА. Социологически проблеми, бр. 4, с. 162-164.

Бюлетин на БСА. 1995. Седми конгрес на БСА, бр. 1, с. 4-6.

Социологически проблеми. 1991. Шести извънреден конгрес на БСА, бр. 6, с. 124-131.

Митев, Петър-Емил. 1991. Българската социология пред изпитанията и шансовете на посттоталитарната ситуация (слово на VI извънреден конгрес на БСА, 21-22 юни 1991 г.). Социологически проблеми, бр. 6, с. 3-6.

Социологически преглед. 1983. IV конгрес на българските социолози, София, 11-13 май 1983 година, кн. 5, 176 с.

Маринов, Емил. 1983. Юбилейна научна сесия и седмица на социологическите знания, посветени на 75-годишнина от рождението на Иван Хаджийски. Социологически проблеми, бр. 1, с. 58-65.

Социологически проблеми. 1983. Четвърти конгрес на БСА: “Трудовият колектив и задачите на социологията”, бр.5, с. 3-91.

Чакалов, Борис. 1982. Информация за дейността на БСА след нейния III конгрес. Социологически проблеми, бр. 1, с. 25-27.

Социологически проблеми. 1978. Трети конгрес на БСА, бр. 5, с. 3-79.

Социологически проблеми. 1970. Първи конгрес на БСА (хроника и материали на конгреса), бр. 1, с. 59-74.

Transactions of the Seventh World Congress of Sociology (Actes du Septieme Congres Mondial de Sociologie). 1970. Vol. 1, 2, 3, 4, 5. International Sociological Association, Bulgarian Academy of Sciences Publishing House, Sofia.