Работни позиции

Катедра „Социология“ в СУ „Св. Климент Охридски“

Обявява конкурс за главни асистенти:

Един по Социология – Икономическа социология

Един по Социология – Социология на властта и история на социологията

Повече информация може да намерите в Държавен вестник, бр. 44 от 29.05.2018 г. Конкурсите са със срок 3 месеца от датата на публикуване на обявата.