ИК 02. Методология

Ръководител:

 

Секретар:

 

Членове:

Алексей Пампоров, доц. д-р, ИИОЗ-БАН

Антоанета Гетова, гл. ас. д-р, СУ

Габриела Йорданова, гл. ас. д-р, ИИОЗ-БАН

Екатерина Маркова, гл. ас. д-р, ИИОЗ-БАН

Калоян Харалампиев, доц. д-р, СУ

Мариета Христова, гл. ас. д-р, УНСС