История

Кратка историческа справка

Първото Българско научно-социологическо дружество е създадено през 1931 г. То организира обсъждания, сказки, подпомага издаването на литература. Дейността му е прекратена през 1939 г.

През м. юни 1959 г., десет години след създаването на Международната социологическа асоциация (1949 г.), е учредено Социологическо дружество в България. През същата година на Четвъртия световен конгрес по социология в Милано-Стреза, Италия, Социологическото дружество е прието за колективен член на МСА.

През първите години от съществуването си Социологическото дружество провежда научна конференция по методология, методика и организация на социологическите изследвания (1961 г.), репрезентативно емпирично изследване на религиозността (1962 г.) и конференция върху данните и резултатите от изследването (1965 г.). На отчетно-изборното събрание на Социологическото дружество през 1965 г. за председател е избран проф. Живко Ошавков. От 1966 г. започва създаването на секции на дружеството в отделните градове – най-вече окръжните.

През м. април 1969 г. Социологическото дружество се преобразува в Българска социологическа асоциация. Първият (учредителен) конгрес на БСА (17-19 ноември 1969 г.) приема Устав на Асоциацията и избира за председател проф. Живко Ошавков.

Едно от най-значимите международни събития, организирани от БСА още в началото на нейното съществуване, е Седмият световен конгрес по социология, 14-19 септември 1970 г., във Варна, България. В неговата работа участват около 3200 социолози от 14 страни. Представени са над 1040 доклада (Transactions of the Seventh World Congress of Sociology [Actes du Septieme Congres Mondial de Sociologie]. 1970. Vol. 1, 2, 3, 4, 5. International Sociological Association, Bulgarian Academy of Sciences Publishing House, Sofia).

 

Председатели на БСА:

Живко Ошавков (1969-1982), Нико Яхиел (1982-1988), Янчо Георгиев (1988-1990), Живко Георгиев (1990-1991), Петър-Емил Митев (1991-1995), Иван Стефанов (1995-1997), Петър-Емил Митев (1997-1999), Иван Чалъков (1999-2003), Пепка Бояджиева (2003-2006), Георги Фотев (2006-2009), Светла Колева (2009-2012), Михаил Мирчев (2012-2014), Петя Кабакчиева (2014-2017), Георги Петрунов (2017-2018).

В момента председател на УС на БСА е Румяна Стоилова (2018-).