Членове

Членовете на БСА са учени, експерти от обществения и частния сектор, докторанти и студенти, които се занимават професионално или имат интереси в областта на социологията и обществените проблеми.

Георги Петрунов, доц. д-р, УНСС

Дона Пикард, гл. ас. д-р, ИИОЗ-БАН

Екатерина Маркова, гл. ас. д-р, ИИОЗ-БАН

Лилия Димова, доц. д-р, Агенция АСА

Мариета Христова, ас. д-р, УНСС

Петрана Стойкова, гл. ас. д-р, ЮЗУ

Светла Колева, проф. д.с.н., ИИОЗ-БАН

Светослав Славов, гл. ас. д-р, ПУ

Снежана Попова, проф. д.с.н., СУ

Стойка Пенкова, доц. д-р, ПУ

Таня Чавдарова, проф. д.с.н., СУ