Членове

Членовете на БСА са учени, експерти от обществения и частния сектор, докторанти и студенти, които се занимават професионално или имат интереси в областта на социологията и обществените проблеми.

Александър Герганов, гл. ас. д-р, ИИОЗ-БАН

Александър Стоянов, доц. д-р, УНСС

Алексей Пампоров, доц. д-р, ИИОЗ-БАН

Андрей Бунджулов, доц. д-р, УНСС

Андрей Нончев, доц. д-р, УНСС

Антоанета Гетова, гл. ас. д-р, СУ

Боряна Райнова, докторант, УНСС

Боян Знеполски, проф. д-р, СУ

Валентина Миленкова, проф. д.с.н., ЮЗУ

Венелин Стойчев, д-р

Венета Кръстева, гл. ас. д-р, ИИОЗ-БАН

Вероника Димитрова, гл. ас. д-р, СУ

Вяра Ганчева, гл. ас. д-р, ИИОЗ-БАН

Вяра Стоилова, доц. д-р, УНСС

Габриела Йорданова, гл. ас. д-р, ИИОЗ-БАН

Габриела Марангозова, докторант, УНСС

Галина Колева, гл. ас. д-р, ИИОЗ-БАН

Галина Гончарова, д-р, СУ

Геновева Михова, доц. д-р, ИИНЧ-БАН

Георги Найденов, проф. д.с.н., УНСС

Георги Петрунов, доц. д-р, УНСС

Георги Фотев, проф. д.ф.н., НБУ

Гергина Шипочка, докторант, ЮЗУ

Деница Ненчева, докторант, ПУ

Десислав Георгиев, докторант, ПУ

Диана Апостолова,  докторант, ПУ

Диана Ненкова, ИИОЗ

Димитър Панчев, докторант, ПУ

Дона Пикард, гл. ас. д-р, ИИОЗ-БАН

Екатерина Маркова, гл. ас. д-р, ИИОЗ-БАН

Елена Стойкова, гл. ас. д-р, СУ

Елица Димитрова, доц. д-р, ПУ

Елка Тодорова, проф. д.с.н., УНСС

Жельо Владимиров, проф. д.ик.н., СУ

Златина Димова, докторант, УНСС

Иван Чалъков, проф. д-р, ПУ

Иво Христов, проф. д-р, ПУ

Искра Дандолова, доц. д-р, ИИОЗ-БАН

Калоян Харалампиев, доц. д-р, СУ

Камелия Георгиева

Кольо Коев, проф. д.с.н., НБУ

Кръстинка Петкова, проф. д.с.н., ИИОЗ-БАН

Лилия Димова, доц. д-р, Агенция АСА

Лиляна Деянова, проф. д-р, СУ

Любомир Пожарлиев, докторант, СУ

Майя Грекова, проф. д.с.н., СУ

Мариета Христова, ас. д-р, УНСС

Мария Стоянова, проф. д-р, УНСС

Марияна Драганова, доц. д-р, ИИОЗ-БАН

Мартин Иванов, гл. ас. д-р, ИИОЗ-БАН

Мила Минева, гл. ас. д-р, СУ

Миладина Монова, гл. ас. д-р, ИИОЗ-БАН

Николай Балтов, докторант, УНСС

Николай Янев, д-р, СУ

Нина Николова, гл. ас. д-р, ПУ

Пепка Бояджиева, проф. д.с.н., ИИОЗ-БАН

Петрана Стойкова, гл. ас. д-р, ЮЗУ

Петя Илиева, гл. ас. д-р, ИИОЗ-БАН

Петя Кабакчиева, проф. д-р, СУ

Петя Климентова, докторант, ИИОЗ-БАН

Пламен Нанов, ас. д-р, ПУ

Росица Любенова, докторант, ПУ

Румяна Стоилова, проф. д.с.н., ИИОЗ-БАН

Светла Колева, проф. д.с.н., ИИОЗ-БАН

Светлана Петкова, докторант, ПУ

Светлана Събева, доц. д-р, ПУ

Светлана Христова, доц., ЮЗУ

Светлозар Кирилов, доц. д-р, СУ

Светослав Славов, гл. ас. д-р, ПУ

Сийка Ковачева, доц. д-р, ПУ

Снежана Попова, проф. д.с.н., СУ

Соня Илиева, проф. д.с.н., ШУ

Стефан Николов, доц. д-р, ИИОЗ-БАН

Стойка Пенкова, доц. д-р, ПУ

Стоян Михайлов, Джънкшън

Таня Чавдарова, проф. д.с.н., СУ

Теменуга Ракаджийска, проф. д.с.н., УНСС

Тихомир Митев, доц. д-р, ПУ

Тодорка Кинева, гл. ас. д-р, УНСС

Цветина Младенова, докторант, УНСС