ИК 03. Престъпност, девиантност, социален контрол

Ръководител:

Георги Петрунов, доц. д-р, УНСС

Секретар:

Николай Янев, д-р, СУ

 

Членове:

Александър Стоянов, доц. д-р, УНСС

Андрей Нончев, доц. д-р, УНСС

Николай Балтов, докт., УНСС

Петрана Стойкова, гл. ас. д-р, ЮЗУ

Цветина Младенова, докт., УНСС