Документи

УСТАВ
НА БЪЛГАРСКА СОЦИОЛОГИЧЕСКА АСОЦИАЦИЯ

(сдружение с нестопанска цел)

Приет от Общото събрание на БСА
6 юли 2001 г., София

Изменение и допълнение – Общо събрание на БСА
3 декември 2007 г., София

Изменение с решение на Общо събрание на БСА
22 юни 2013 г. София

Свали пълния текст (PDF формат)

 

ЕТИЧЕН КОДЕКС
НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИОЛОГИЧЕСКА АСОЦИАЦИЯ

Приет от Общото събрание на БСА
11 май 2004 г., София

Свали пълния текст (PDF формат)