ИК 10. Труд, благосъстояние, социална политика

Ръководител:

Мария Стоянова, проф. д-р, УНСС

Секретар:

Тодорка Кинева, гл. ас. д-р, УНСС

 

Членове:

Боряна Райнова, докторант, УНСС

Венета Кръстева, гл. ас. д-р, ИИОЗ-БАН

Вяра Ганчева, гл. ас. д-р, ИИОЗ-БАН

Габриела Йорданова, гл. ас. д-р, ИИОЗ-БАН

Габриела Марангозова, докторант, УНСС

Екатерина Маркова, гл. ас. д-р, ИИОЗ-БАН

Миладина Монова, гл. ас. д-р, ИИОЗ-БАН

Стоян Михайлов, Джънкшън