Добре дошли в Българска социологическа асоциация

Първото Българско научно-социологическо дружество е създадено през 1931 г.

БСА

Българска социологическа асоциация (БСА) е професионална организация с идеална цел, чиито членове осъществяват теоретични и емпирични изследвания, преподавателска и изследователска дейност в областа на социологията в България.

Членове

Нейните членове са учени, експерти от обществения и частния сектор, докторанти и студенти, които се занимават професионално или имат интереси в областта на социологията и обществените проблеми.

Дейности

БСА организира конгреси, конференции и семинари и съвместно с Института за изследване на обществата и знанието при БАН издава списанието Социологически проблеми.

"Първата мъдрост на социологията е тази - нещата не са това, което изглеждат."

(Питър Бъргър в Покана за социология)

Новини

Публикации, свързани с по-важни прояви на БСА

Grants for Bulgarian student to pursue a PhD in sociology and political science at the European University Institute, Florence, Italy

European University Institute, Florence, Italy, has announced its call for applications for doctoral programmes starting in autumn 2019 in the De

Победителите в конкурса на БСА за най-добра публикация на млад социолог бяха наградени

Резултатите от конкурса на БСА за най-добра публикация на млад социолог за пери

Информационна среща по проект Европейско социално изследване в България (ESS ERIC-Bulgaria)

Университет за национално и световно стопанство Българска социологическа асо