ИК 06. Социология на младежта, миграциите и стареенето

Ръководител:

 

Секретар:

 

Членове:

Александър Герганов, гл. ас. д-р, ИИОЗ-БАН

Алексей Пампоров, доц. д-р, ИИОЗ-БАН

Андрей Нончев, доц. д-р, УНСС

Венета Кръстева, гл. ас., д-р, ИИОЗ

Габриела Йорданова, гл. ас. д-р, ИИОЗ-БАН

Екатерина Маркова, гл. ас. д-р, ИИОЗ-БАН

Сийка Ковачева, доц. д-р, ПУ

Петя Илиева, гл. ас. д-р, ИИОЗ-БАН