Списание Социологически проблеми

Списание „Социологически проблеми“ е съвместно издание на Института за изследване на обществата и знанието при БАН и Българска социологическа асоциация. Списанието е основано през 1968 година. То е тримесечно и има собствен сайт с архив, който може да разгледате тук.

В последния брой на сп. Социологически проблеми може да прочетете:

Социологически проблеми, 2018/брой 1

Тема на броя

СОЦИОАНАЛИЗА НА САМОНАСЛЕДЯВАНЕТО

Водещи на броя: Светлана Събева, Стойка Пенкова

СОЦИОАНАЛИЗАТА: ВЪЗМОЖНОСТИ НА ЕДНА ГРАНИЧНА ДИСЦИПЛИНА

Четири основни понятия в социоанализата на Пиер Бурдийо

Прежалимите и непрежалимите животи: социоанализата в епохата на биовластта

Светлана Събева

ПСИХОАНАЛИЗА И САМОНАСЛЕДЯВАНЕ

Революция и време: контекст и психоаналитичен обрат в творчеството на Юлия Кръстева

Миглена Николчина

Биографичната машина, смъртта на биографиите и революционното самонаследяване

Андрей Бунджулов

Предсказания, нагони, биографии

Албена Стамболова

Закъсняло действие или последействие: към историята на едно психоаналитично понятие

Теодора Карамелска

ОТ ЕТНОМЕТОДОЛОГИЯ КЪМ СОЦИОАНАЛИЗА

Всекидневното измерване: върху един мотив у Хайдегер и Сакс

Кольо Коев

Проблемът за рефлексивността: границата между етнометодологията и социоанализата

Милена Ташева

Неравенството в праксеологическа перспектива: всекидневните му формулирания като емпирични данни

Стойка Пенкова

ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКА ПСИХОПАТОЛОГИЯ И СОЦИОАНАЛИЗА

Психичното страдание и конститутивната крехкост на човешката личност

Интервю на Т. Петков и С. Събева с Джовани Стангелини

 

МЕТОДИ И ДАННИ В СОЦИОАНАЛИЗАТА

Модалности, модализации, модални преходи (наблюдения и хипотези)

Дарин Тенев

Логически форми на индукцията и данните на социоанализата

Мартина Минева

От Стангелини и Бурдийо към социоанализата на самонаследяването: за единната телесност като фундамент

Тодор Петков

СОЦИОАНАЛИТИЧНАТА ПРАКТИКА – АНАЛИЗ НА СЛУЧАИ

Социоанализа на отлагането (Случаят З.)

Десислав Георгиев

Самонаследяване в болестта

Деница Ненчева

Социоанализата и полето на помагащите професии (в контекста на институционалната система за заетост)

Диана Апостолова

Случаят Бекет. Самонаследяване и идентичност

Константин Кабуров, Таня Орбова

 

ЧУЖДОСТТА КАТО ПСИХОСОЦИАЛЕН РЕГИОН

Зимел, Фройд и светът на миризмите като предизвикателство пред социологията

Нина Николова

Работа върху чувствата: културната психология и чуждостта като психосоциален регион

Интервю на Светлана Събева с Юрген Щрауб

Дискурсът за врага в документите на Държавна сигурност: социоаналитични аспекти

Росица Любенова

КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И (НЕ)ПАЗАРНИ ОТНОШЕНИЯ

Национално кино и национален филмов пазар в епохата на глобализацията

Александър Донев

Нагласи на български студенти към опазване на културното наследство и склонност за ангажиране и дарения

Желю Владимиров

ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ ПО ПЪТЯ КЪМ ЕС

Демокрация и върховенство на правото в процеса на подготовка за членство в ЕС – случаят с България, Сърбия и Македония

Анна Плачкова

 

ПРОФЕСИОНАЛНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Привлекателност на основни професии в здравеопазването

Емилия Ченгелова

 

РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВИ

Ксенофобията – стигматизиране на различните (за Д. Градев, Ал. Маринов, Ксенофобията – стигматизиране на различните)

Таня Неделчева

Спортът като биополитика? (за Б. Ангелова-Игова, Изобретяването на човека-машина. Тялото на спортиста)

Илиян Шехада

Общност и общество по Вебер(за М. Вебер, Фигури на културата/Фигури на властта)

Таня Орбова

Модели на автобиографично разказване за социализма между устното и писменото (за Трудният разказ. Модели на автобиографично разказване за социализма между устното и писменото. Съст. А. Кьосев, Д. Колева)

Петя Кабакчиева

Социална травма и социална отговорност: междудисциплинарни прочити (за Р. Петров, Объркани в болката: социална травма и социална отговорност)

Татяна Коцева

По трансверсалите на съня. Към една феноменология на въображението (за Л. Бинсвангер, Р. Кун, А. Малдине, Сън и екзистенция, 2 том)

Паула Ангелова

 

НОВИ КНИГИ

СЪДЪРЖАНИЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК