Архив

ESA 13th Conference of the European Sociological Association, 29 August 2017

Как живеем заедно: общности, институции, мрежи, 10 март 2017

Участието на България в ESS: Академични ползи и предизвикателства, 20 юни 2016

Градът и селото: необходимото равновесие в модерния свят, 3 декември 2014

100 години от рождението на Ошавков, 4 юли 2014

Трета конференция на Балканския социологически форум „Балканите в новото хиледолетие: от Балканизация към ЕUtopia“, 20 юни 2014

Градът и селото – предизвикателствата на 21 век, 14 ноември 2013

Нехегемонистични социологии: от контексти към практики, 17 октомври 2013

Дългото пътуване към селото, 31 май 2013

Образование и девиации, 21 май 2013

Цикъл лекции на проф. Майкъл Буравойв София, 18 март 2013

Средната класа като предпоставка за стабилност на обществото: петнадесет години по-късно, 3 декември 2013

Втора годишна конференция на Балканския социологически форум „Близки и непознати: Балкански социологически перспективи“, 9 ноември 2012

Публична лекция – Социалната система и теорията на хаоса, 7 Юни 2012