ИК 05. Социология на града и селото

Ръководител:

 

Секретар:

 

Членове:

Галя Колева, гл. ас. д-р, ИИОЗ-БАН

Дона Пикард, гл. ас. д-р, ИИОЗ-БАН

Искра Дандолова, доц. д-р, ИИОЗ-БАН

Мариана Драганова, доц. д-р, ИИОЗ-БАН

Миладина Монова, гл. ас. д-р, ИИОЗ-БАН

Светлана Христова, доц. д-р ЮЗУ

Светлозар Кирилов, доц. д-р, СУ