Управителни органи

Управителен съвет на БСА

Доц. д-р Георги Петрунов – Председател
Катедра Икономическа социология, УНСС
georgipetrunov@unwe.bg

Проф. д.с.н. Таня Чавдарова – Заместник-председател
Катедра Социология, СУ „Св. Кл. Охридски
tchavdarova@phls.uni-sofia.bg

Проф. д.с.н. Светла Колева – Заместник-председател
Институт за изследване на обществата и знанието, БАН
svetlakoleva2002@yahoo.com

Доц. д-р Лилия Димова
Агенция за социални анализи (АСА)
lilia.dimova@consultant.bg

Доц. д-р Стойка Пенкова
Катедра Социология и науки за човека, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
tonipenkova@yahoo.com

Гл. ас. д-р Дона Пикард
Институт за изследване на обществата и знанието, БАН
Секция „Общности и идентичности“
dona.pickard@gmail.com

Гл.ас. д-р Петрана Стойкова
Катедра Социология, Югозападен университет „Неофит Рилски“
petrana_stoikova@abv.bg

Гл. ас. д-р Светослав Славов
Катедра Приложна и институционална социология, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
svetoslav.slavov@gfk.com

Ас. д-р Мариета Христова
Катедра Икономическа социология, УНСС
marieta.hristova@unwe.bg

 

Контролен съвет на БСА

Доц. д-р Калоян Харалампиев – председател
Катедра Социология, СУ „Св. Кл. Охридски
k_haralampiev@hotmail.com

Доц. д-р Светлана Христова
Катедра Културология, Югозападен университет „Неофит Рилски“
sv.hristova@abv.bg

Гл. ас. д-р Екатерина Маркова
ИИОЗ при БАН
ekaterina.markova@gmail.com

 

Комисия по етика

Проф. д.с.н. Теменуга Ракаджийска – председател
Катедра Икономическа социология, УНСС
t.rakadjiiska@gmail.com

Проф. д-р Лиляна Деянова
Катедра Социология, СУ „Св. Кл. Охридски“
lilianadeyanova@phls.uni-sofia.bg

Проф. д.с.н. Кольо Коев
НБУ, Департамент по философия и социология
k.koev@nbu.bg

Доц. д-р Мариана Драганова
Институт за изследване на обществата и знанието, БАН
meriliny@gmail.com

Гл.ас. д-р Петя Илиева
Институт за изследване на обществата и знанието, БАН
piis@abv.bg