Управителни органи

Управителен съвет на БСА

Проф. д.с.н. Румяна Стоилова – Председател
Институт за изследване на обществата и знанието, БАН
Rumiana.Stoilova[@]gmail.com

Доц. д-р Елица Димитрова
Катедра Социология и науки за човека, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
elitsa_kdimitrova[@]yahoo.com

Гл. ас. д-р Екатерина Маркова
Институт за изследване на обществата и знанието, БАН
ekaterina.markova[@]gmail.com

Гл. ас. д-р Дона Пикард
Институт за изследване на обществата и знанието, БАН
dona.pickard[@]gmail.com

Гл. ас. д-р Мила Минева
Катедра Социология, Софийски университет „Св. Климент Охридски“
mmineva[@]phls.uni-sofia.bg

Гл.ас. д-р Петрана Стойкова
Катедра Социология, Югозападен университет „Неофит Рилски“
petrana_stoikova[@]abv.bg

Ас. д-р Мариета Христова
Катедра Икономическа социология, УНСС
marieta.hristova[@]unwe.bg

 

Контролен съвет на БСА

Доц. д-р Георги Петрунов – Председател
Катедра Икономическа социология, УНСС
georgipetrunov[@]unwe.bg

Доц. д-р Калоян Харалампиев
Катедра Социология, Софийски университет „Св. Кл. Охридски
k_haralampiev[@]hotmail.com

Доц. д-р Лилия Димова
Агенция за социални анализи (АСА)
lilia.dimova[@]consultant.bg

 

Комисия по етика

Проф. д.с.н. Кольо Коев – председател
Катедра Социология и науки за човека, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
k.koev[@]abv.bg

Проф. д-р Лиляна Деянова
Катедра Социология, Софийски университет „Св. Кл. Охридски“
lilianadeyanova[@]phls.uni-sofia.bg

проф. д-р Мария Стоянова
Катедра Икономическа социология, УНСС
m.stoyanova_53[@]abv.bg

Доц. д-р Светлана Христова
Катедра Културология, Югозападен университет „Неофит Рилски“
sv.hristova[@]abv.bg

Проф. д.с.н. Теменуга Ракаджийска
Катедра Икономическа социология, УНСС
t.rakadjiiska[@]gmail.com