Общо събрание, юни 2013

Покана за общо събрание (22 юни 2013 г.)

На основание чл. 18, ал. 2, т. 1 от Устава на Българската социологическа асоциация, във връзка с чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ, Управителният съвет на БСА свиква Общо събрание на Асоциацията, което ще се проведе на 22 юни (събота) 2013 г. от 12:00 часа в УНСС, Голяма конферентна зала (София 1700, Студентски град, ул. „8-ми декември”), при следния дневен ред:
Регистрация

1. Финансов баланс на БСА, за периода 2009-2012 г.
2. Освобождаване на предишния УС от финансова отговорност
3. Промени в Устава на БСА
4. Представяне на активно-действащите ИК към БСА
5. Интегрирана комуникационна публикационна платформа на БСА: цели, структура, финансиране, управление
6. Основни събития на БСА през 2013-2014 г.
7. Разни

 

УС на БСА