Общо събрание, ноември 2016

Покана за общо събрание и научна конференция (22 ноември 2016 г.)

Уважаеми колеги, драги почитатели на социологията,

На 22 ноември, от 14 часа, във Втора заседателна зала на СУ „Св. Кл. Охридски“, Ректорат, ще се състои годишното отчетно общо събрание на Българската социологическа асоциация. Очакваме ви с идеи и предложения, а може да платите и членския си внос.

От 15.30 ч., пак там, продължаваме с научна конференция на тема:
„Време и знаци”: социологията в диалог между поколенията.
Ще чуем доклади на нашите дълбоко уважавани колеги /по реда на представянето/ професор Кръстьо Петков, професор Елена Михайловска, професор Петър Емил Митев, професор Георги Фотев, заедно с коментари от  дискутанти на докладите.

Очакваме ви!

УС на БСА

 

Програма
Годишно общо събрание на БСА
1. Отчет на УС на БСА за изминалата година – доклад и финансов отчет
2. Промени в Устава на БСА
3. Разни

Научна конференция на БСА
„Време и знаци”: социологията в диалог между поколенията
Първо заседание: Модератор: доц. д-р Лилия Димова, АСА
Професор Кръсто Петков: „Етническият конфликт в България – 1989. Ретроспективен анализ и съвременни импликации на документалното социологическо изследване на Института по социология  на БАН“
Дискутанти: д-р Михаела Мишева, УНСС; Олег Аврамов, социолог- анализатор на етническата миграция
Професор Елена Михайловска: „Културното различие днес“
Дискутанти: доц. д-р Петя Кабакчиева, СУ „Св. Кл. Охридски“; ас. Мила Минева, СУ „Св. Кл. Охридски
Второ заседание: Модератор: Доц. д-р Светлана Събева, ПУ „П. Хилендарски“
Професор Петър Емил Митев: „Големият преход. Възгледите на Бернард Мунтян за обществото и човека, идеологията и лъжата.“
Дискутанти: доц. д-р Светла Колева, ИИОЗ при БАН; доц. д-р Борис Попиванов, СУ „Св. Кл. Охридски“
Професор Георги Фотев: „Човешката несигурност“.