Общо събрание, декември 2007

ПОКАНА за Общо събрание на БСА

Уважаеми колеги,

На 3 декември (понеделник) 2007 г. от 16 часа в Зала 3 на Федерацията на научно-техническите съюзи в България (ул. “Г. С. Раковски” № 108), ще се проведе годишното общо събрание на БСА.

Дневният ред включва научна сесия на тема „Проблеми и перспективи на висшето образование по социология“.

Ще бъдат поставени за обсъждане и организационни проблеми, както и представяне на интернет-страницата на БСА като възможност за комуникация в подкрепа на общите ни цели и дейности.

Събранието ще завърши с обявяването на резултатите от второто издание на конкурса за Наградата на БСА за най-добра публикация на млад социолог.
Приканваме индивидуалните и колективните членове на БСА да вземат активно участие в годишното събрание.
Проф. Георги Фотев
Председател на УС на БСА