ХI Конгрес на БСА, май 2006

ХI Конгрес на БСА (13 май 2006 г.)

На 13 май 2006 г. в 65 аудитория на СУ „Св. Климент Охридски“ се проведе редовният ХІ конгрес на БСА при следния дневен ред:
Регистрация
1. Научна сесия „Професия СОЦИОЛОГ“
2. Кръгла маса „Образованието по социология“
3. Организационна сесия

 

Научна сесия Професия СОЦИОЛОГ, Пепка Бояджиева (водещ)
Георги Фотев, Социологията като професия
Живко Георгиев, Социологията пред предизвикателствата на трудовия пазар
Румяна Желева, Професията социолог в новия Класификатор на професиите в България
Заявили изказвания: Антоний Гълъбов, Духомир Минев, Лиляна Деянова, Мирослава Георгиева, Румяна Бъчварова, Цветозар Томов

 

Кръгла маса Образованието по социология, Елена Михайловска (водещ)
С участието на: Александър Стоянов, Боряна Димитрова, Венелин Стойчев, Деян Петров, Димитър Благоев, Донка Кискинова, Иван Чалъков, Майя Грекова, Мария Серафимова, Мария Стоянова, Михаил Мирчев, Стоян Новаков
(Дискусиите са открити за всички желаещи.)

 

Организационна сесия, Иво Христов (водещ)

1. Избор на комисии:

  • Мандатна комисия
  • по Резолюцията на конгреса
  • по избора на нови ръководства

2. Доклад на Мандатната комисия
3. Отчет на Управителния съвет: Пепка Бояджиева (председател). Обсъждане и гласуване на отчета на УС
4. Отчет на Контролния съвет: Тодор Марков (председател). Обсъждане и гласуване на отчета на КС
5. Освобождаване на досегашните ръководства на БСА – УС и КС
6. Приемане на Резолюцията на конгреса
7. Избор на нови ръководства

 

Бал на социолога         
Вечерта в ресторант „Яйцето“ на СУ „Св. Климент Охридски“ за втори път се проведе Бал на социолога.

 

Резолюция на XI конгрес на БСА

Отчетен доклад на Управителния съвет на БСА за периода април 2003 – април 2006 г., изнесен от проф. Пепка Бояджиева

Презентация на тема „Професията социолог в Националната класификация на професиите и длъжностите в България„, д-р Румяна Желева