XII Конгрес на БСА, ноември 2009

XII конгрес на БСА (14 ноември 2009 г.)

 

На 14 ноември 2009 г. в Зала 1 на СУ „Св. Климент Охридски“ се проведе редовният XII конгрес на БСА при следния дневен ред:
1. Регистрация
2. Научна сесия: “Социология и публичност: новите предизвикателства”
3. Организационна сесия

 

Програма на Научната сесия „Социология и публичност: новите предизвикателства“:
Доклади:
Доц. Михаил Мирчев (АССА-М, УНСС) Социология и публичност: динамика в структурата на обществото и предизвикателства пред новата социология
Доц. Антоний Гълъбов (НБУ) Социологията в Интернет. Социологически профили и генерационна динамика във виртуалното пространство
Доц. Мирослава Радева (МБМД, ПУ) Електронните изследвания в 20-годишна перспектива

Изказвания:
Доц. Добринка Пейчева (ЮЗУ) Индивидите като самостоятелни масмедии – нови предизвикателства пред публичността Индивидите като самостоятелни масмедии – нови предизвикателства пред публичността
Доц. Искра Дандолова (ИС) Няколко думи във връзка с развитието на урбаносоциологията и 40 години от провеждането на І конгрес на БСА
Доц. Светлозар Кирилов (СУ) Поуките от черното гето за ромската махала

Дискусия

Програма на Организационната сесия:
1. Доклад на Мандатната комисия
2. Избор на комисии – по Резолюцията на конгреса – по избора на нови ръководства – по преброяването
3. Отчет на Управителния съвет за периода между двата конгреса (2006-2009): проф. Геореги Фотев (председател) – Обсъждане и гласуване на отчета на УС
4. Отчет на Контролния съвет за периода между двата конгреса (2006-2009): проф. Таня Неделчева (председател) – Обсъждане и гласуване на отчета на КС
5. Освобождаване на досегашните ръководства на БСА – УС и КС
6. Избор на нови ръководства (УС и КС) на БСА.
7. Изготвяне и гласуване на Резолюция на конгреса

 

Резолюция на XI конгрес на БСА

Отчетен доклад на Управителния съвет на БСА за периода 2006 – 2009 г., изнесен от проф. Георги Фотев