XIII Конгрес на БСА, ноември 2012

XIIІ конгрес на БСА (10 ноември 2012 г.)

На 10 ноември 2012 г. в Заседателната зала на Дом на учения – БАН (София, бул. „Шипченски проход” №50) се проведе редовният XIIІ конгрес на БСА при следния дневен ред:

Регистрация

1. Отчет на Управителния съвет и Контролния съвет на БСА за периода между двата конгреса (2009-2012)
2. Избор на нов председател, Управителен съвет, Контролен съвет на БСА
3. Разни

В рамките на XIIІ конгрес на БСА се провежда Втора годишна конференция „Близки и непознати:  Балкански социологически перспективи“, която е организирана от Българската социологическа асоциация и Балканският социологически форум.

Материали от конференцията:

Покана за участие

Постер

Proceedings