Победителите в конкурса на БСА за най-добра публикация на млад социолог бяха наградени

Победителите в конкурса на БСА за най-добра публикация на млад социолог бяха наградени

Резултатите от конкурса на БСА за най-добра публикация на млад социолог за периода 2010 – 2017 г. бяха обявени на XV Конгрес на асоциацията.

Първа награда в конкурса спечели д-р Петя Илиева-Тричкова за публикацията: Ilieva-Trichkova, Petya. 2014. A Capability Perspective on Employability of Higher Education Graduates in Bulgaria. Social Work & Society, 12 (2): 1-18.

 

Втора награда спечели д-р Никола Венков за публикацията: Venkov, Nikola. 2015. Conspiracy Narratives at the Women`s Market. Семинар_Бг. Issue 3.

В конкурса участваха социолози на възраст до 35 години към датата на публикуване на техните статии в научни списания. Всички текстове, участващи в конкурса, бяха рецензирани от две хабилитирани лица при строги правила за анонимност. Журито по конкурса се запозна с всички текстове и рецензии, за да формира своето решение при определяне на победителите в конкурса.

About the author

bsa administrator

Leave a Reply