DAAD съвместно с Международната Фондация „Св. Св. Кирил и Методий“ за поредна година предоставят стипендии на български докторанти, млади специалисти и утвърдени учени за академичната 2019/2020

DAAD съвместно с Международната Фондация „Св. Св. Кирил и Методий“ за поредна година предоставят стипендии на български докторанти, млади специалисти и утвърдени учени за академичната 2019/2020

DAAD предлага на бъдещите си стипендианти следните възможности за финансиране на обучение и изследователска дейност:

– Изследователски стипендии за докторанти и млади учени (краткосрочни – до 6 м., годишни – от 7 до 10 м.; стипендии за разработване на докторска дисертация под двойно научно ръководство – в България и в Германия);

– Стипендии за изследователски престой на учени (от 1 до 3 месеца);

– Повторна покана за бивши стипендианти (от 1 до 3 месеца);

– Двустранен обмен на учин (от 14 дни до 3 месеца).

Пълна информация за стипендиите, необходимите документи за кандидатстване и сроковете за тяхното подаване е налична на интернет страницата на DAAD: www.daad.de, на Международната Фондация „Св. Св. Кирил и Методий“: www.cmfnd.org, на Посолството на Федерална република Германия: www.sofia.diplo.de, както и във Фейсбук на това Посолство: https://bg-bg.facebook.com/DeutscheBotschaftSofia/.

About the author

bsa administrator

Leave a Reply