БСА и ректорите на СУ, УНСС, ПУ и ЮЗУ със съвместна инициатива за включване на социологията сред приоритетните специалности

БСА и ректорите на СУ, УНСС, ПУ и ЮЗУ със съвместна инициатива за включване на социологията сред приоритетните специалности

През месец февруари 2018 г. беше изпратено писмо до Министър-председателят на Република България и до Министъра на образованието и науката с искане за включване на социологията сред приоритетните специалности. Писмото беше подписано от доц. д-р Георги Петрунов, Председател на УС на БСА, от проф. д.фн. Атанас Гержиков, Ректор на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, от проф. д.ик.н. Стати Стаев, Ректор на Университета за национално и световно стопанство, от проф. д-р Запрян Козлуджов, Ректор на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ и от доц. д-р Борислав Юруков, Ректор на Югозападния университет „Неофит Рилски“.

Ректорите на четирите български университета, обучаващи студенти по специалност „социология“ и ръководството на БСА изразяват своята загриженост от тенденцията в последните години за драстично свиване на държавната поръчка за социалните науки, в това число социологията, и рисковете при продължаване на този процес да се стигне до невъзможност за нейното възпроизводство и изчезване на ключови за икономическото и социалното развитие на страната компетенции.

С писмото се настоява професионалното направление 3.1. „Социология, антропология и науки за културата“ да бъде включено в списъка с приоритетните направления и да се осигурят 450 бройки неснижаем планов прием на година, което ще позволи запазването и възпроизводството на експертния и кадрови потенциал.

About the author

bsa administrator

Leave a Reply