Излезе тематичен брой на сп. Социологически проблеми, посветен на конференция на БСА

Излезе тематичен брой на сп. Социологически проблеми, посветен на конференция на БСА

Публикуван е новият брой 3-4 за 2017 г. на сп. Социологически проблеми. Темата на броя е „Време и знаци: социологията в диалог между поколенията“. Броят е посветен на темата от проведената през месец декември 2016 г. конференция на БСА. В списанието са публикувани основните доклади от конференцията, представени от проф. Кръстьо Петков, проф. Елена Михайловска, проф. Петър-Емил Митев и проф. Георги Фотев, както и изказванията на техните дискутанти. Водещ на тематичния брой е проф. д.с.н. Светла Колева, зам. председател на БСА.

Може да намерите сп. „Социологически проблеми“ тук.

About the author

bsa administrator

Leave a Reply