(Bulgarian) Единен файл с данни от Международната програма за социални изследвания (ISSP) по темата за Социалните неравенства