(Bulgarian) Анонс за провеждане на Кръгла маса на тема: „Дигитално общество и перспективи пред социологията”