Трета национална докторантска конференция по социология, 22 май 2023 г.