(Bulgarian) Проф. Румяна Стоилова: В социологията има правила, през последните години се спазват все повече