(Bulgarian) Покана за социологически методологически форум на БСА