(Bulgarian) Програма на семинар 1/2021: Обучение по данни от Европейското социално изследване