(Bulgarian) Награда на Балканския социологически форум за проф. Светла Колева