(Bulgarian) Покана за обучение по данни от Европейското социално изследване