(Bulgarian) Общо събрание и научна конференция “Социологията в свят на пандемия”