(Bulgarian) Позиция за етническа толерантност и неприемане на дискриминационен език в преподаването, в изследванията и в публичните изяви