(Bulgarian) Покана за участие в годишна конференция “Социологията в свят на пандемия”