(Bulgarian) Регионалното развитие и факторите за успех: образование, икономика и социална политика в регионите