(Bulgarian) Информационна среща по проект Европейско социално изследване в България (ESS ERIC-Bulgaria)