(Bulgarian) DAAD съвместно с Международната Фондация „Св. Св. Кирил и Методий“ за поредна година предоставят стипендии на български докторанти, млади специалисти и утвърдени учени за академичната 2019/2020