Добре дошли в Българска социологическа асоциация

Първото Българско научно-социологическо дружество е създадено през 1931 г.

БСА

Българска социологическа асоциация (БСА) е професионална организация с идеална цел, чиито членове осъществяват теоретични и емпирични изследвания, преподавателска и изследователска дейност в областа на социологията в България.

Членове

Нейните членове са учени, експерти от обществения и частния сектор, докторанти и студенти, които се занимават професионално или имат интереси в областта на социологията и обществените проблеми.

Дейности

БСА организира конгреси, конференции и семинари и съвместно с Института за изследване на обществата и знанието при БАН издава списанието Социологически проблеми.

"Първата мъдрост на социологията е тази - нещата не са това, което изглеждат."

(Питър Бъргър в Покана за социология)

Новини

Публикации, свързани с по-важни прояви на БСА

Програма на Годишна конференция на БСА 2022

Годишна конференция на БСА ‘2022 Мобилности, миграции, мобилизации 25 ноември 2022

Петата международна конференция на Международната асоциация по социология

Петата международна конференция на Международната асоциация по социология (МС

5th ISA Conference of the Council of National Associations

The theme of the 5th ISA COUNCIL OF NATIONAL ASSOCIATIONS conference is Social Transformations and Sociology: Dispossessions and Empowerment. It

Покана за Годишно общо събрание на 25 ноември 2022

Управителният съвет на Българската социологическа асоциация – София, на основ