Добре дошли в Българска социологическа асоциация

Първото Българско научно-социологическо дружество е създадено през 1931 г.

БСА

Българска социологическа асоциация (БСА) е професионална организация с идеална цел, чиито членове осъществяват теоретични и емпирични изследвания, преподавателска и изследователска дейност в областа на социологията в България.

Членове

Нейните членове са учени, експерти от обществения и частния сектор, докторанти и студенти, които се занимават професионално или имат интереси в областта на социологията и обществените проблеми.

Дейности

БСА организира конгреси, конференции и семинари и съвместно с Института за изследване на обществата и знанието при БАН издава списанието Социологически проблеми.

"Първата мъдрост на социологията е тази - нещата не са това, което изглеждат."

(Питър Бъргър в Покана за социология)

Новини

Публикации, свързани с по-важни прояви на БСА

Покана за Годишно общо събрание на 25 ноември 2022

Управителният съвет на Българската социологическа асоциация – София, на основ

Годишна конференция на БСА, 25 ноември 2022

Годишна научна конференция на БСА, 25 ноември, 2022 г. Софийски университет, Ректо

Invitation to the XX ISA World Congress of Sociology

This is an invitation to the XX ISA World Congress of Sociology, which is set to take place in  Melbourne, Australia from June 25 to July 1, 20

Данни от вълна 10 на Европейското социално изследване

Уважаеми колеги, Имаме удоволствието да ви съобщим, че приключиха всички вери