Конференция, Дългото пътуване към селото, 31 май 2013

Уважаеми колеги,

 

Редовната годишна конференция по проблемите на селото ще се проведе на 31 май 2013 г.

„Дългото пътуване към селото” е нашето предложение за тема на конференцията. Надяваме се да проведем съдържателни и плодотворни разговор и дискусии върху различни аспекти на миграцията към селата, върху нейните актуални и потенциални ефекти за икономическото и социално развитие на селските райони и за живота на селските общности.

Селата и селските райони традиционно се разглеждат като донори на човешки ресурс за градовете. През последните години сме свидетели, обаче, и на динамични миграционни потоци към селата. Дали селските райони са станали по-атрактивна дестинация за обратна миграция? Какви са социалните характеристики на мигрантите към селата? Какви са мотивационните траектории на предприелите обратния път към селото? Пътуване, което очевидно нито е лесно, нито краткотрайно, но е интересно от социологическа гледна точка, тъй като разкрива не само нови миграционни модели, но и модели на изграждане и развиване на социални отношения, които не са типични за традиционната селска общност и създават условия за нейната трансформация. Как „старите” завръщащи се и новите мигранти се адаптират към живота в селската среда, по какъв начин те допринасят за селските общности и как тези общности се променят под влияние на миграционните процеси – въпроси, интересни от гледна точка на политики и решения, тъй като са свързани с потенциала на селските райони да адаптират нови всекидневни практики или да мобилизират общностно действие като отговор на предизвикателствата.

Очакваме вашите заявки за участие до 15 май 2012 г. в ИИОЗ, секция ‘Социални общности и идентичности“ и на адреси: galyak@gmail.com (гл. ас. д-р Галина Колева) и dona.pickard@gmail.com (Дона Пикард, социолог).

Конференцията ще се проведе на 31 май (петък) 2013 г. в централата на Синдиката на българските учители с адрес: ул. Ген. Паренсов 11 (до храм Св. Седмочисленици).

Организатори:
Секция „Общности и идентичности“ при ИИОЗ
Изследователски комитет “Социология на селото и аграрна социология“ при БСА
Секция „Социологически науки” – Съюз на учените в България

 

Програмата на конференцията може да видите тук.