Цикъл лекции на проф. Майкъл Буравой в София, март 2013

Dr. Michael Burawoy / Майкъл Буравой – председател на Международната социологическа асоциация (ISA), е в България на 18-19 март 2013.

Ще изнесе няколко публични лекции.
Имаме възможност за пряк контакт и лични впечатления с една не само водеща личност в световната социология, но и един от инициаторите на нова трансформация на социологията в посока към така нар. „публична социология”, „глобална социология”, „социология на хармоничната цивилизация”.
Вижте неговото програмно изказване пред конгреса на МСА в Гьотеборг, 2010 г.: Facing the Challenges of Global Sociology.

ПРОГРАМА на проф. Буравой за 18-19 март 2013
18 март 2013
11:00 Централната сграда на БАН – Предизвикателства пред глобалната социология
19:00 The fridge & Хаспел – Каква е съдбата на марксизма след комунизма?

19 март 2013
14:40 НБУ – Социални движения в неолибералната епоха
17:00 Ауд. 200 в бл. 4 на СУ (бул. Цариградско шосе, 125) – Дилеми на публичната социология