Трета конференция на Балкански социологически форум

Третата конференция на Балканския социологически форум на тема „Балканите в новото хиледолетие: от Балканизация към ЕUtopia“ беше проведена в Тетово и Скопие (Македония) на 20-22 юни 2014. Благодарение на усилията на македонския организационен комитет председателстван от Али Пажизити и Йорде Якимовски и на финансовата и техническа помощ от Югоизточен европейски университет в Тетово и Институт за социологически, политически и правни изследвания, конференцията продължи традицията на годишните научни срещи на Балканския социологически форум. Участници дискутираха важни теми в развитието на балканските общества.

В момента Балканският социологически форум има 26 колективни члена и един асоцииран колективен член. Една от главните цели е да бъдат привлечени нови членове и организацията да се развива като ефективна образователна и изследователска структура.

На годишната среща бяха взети няколко важни решения:
1. Али Пажазити (Югоизточен европейски университет – Тетово) беше избран за президент на Балканския социологически форум.
2. Паскалидис Панайотис (Македонски университет – Солун) беше избран за вицепрезидент на Балканския социологически форум.
3. Следващата конференция ще бъде проведена в Гърция през 2016 г. По организационни причини годишните конференции ще бъдат провеждани веднъж на 2 години.

Български представител на форума беше доц. д-р Светла Колева от Института за изследване на обществата и знанието към БАН.

Представеният от нея доклад можете да видите в тук.